afb. Kris Roderburg, 2008

227. Aert Peters van Antwerpen, 1567

steensoort: maaskalksteen
maten: 76 x 146 cm
locatie: schip

De letters van de inscriptie zijn sterk vervaagd. Verder ligt de zerk met de bovenkant naar het oosten, dus omgedraaid ten opzichte van de normale plaatsing. Het betreft een zerk met een eenvoudige, tamelijk brede inscriptieband zonder extra versieringen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 629
Smits (99.B)
HIER LEET BEGRAVEN
AERT PETERSSOEN VAN ANTWERPE(N),
DIE STERF ANNO 1547,
DEN 29 SEPTEMBER; ENDE
JEHANNA,
SIJN HUYSVROU,
STERF ANNO . . . . . . .De onder A afgebeelde zerk meet 0,84 bij 1.72 Meter en de onder B afgedrukte 0,75 bij 1,46 Meter.
De eerstgenoemde voert in het midden een kelk met hostie en in de lijst, die haar omgeeft, de gebruikelijke kenteekenen der evangelisten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 107
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

227. Aert Peters van Antwerpen, 1567
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 629
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 107

n: vermelding in een voetnoot