afb. Kris Roderburg, 2008

217. Petrus Henricx van Zomeren, 1527

steensoort: maaskalksteen
maten: 84 x 172 cm
locatie: schip

De zerk is ten zeerste afgesleten. Van de inscriptie is het grootste deel niet meer te lezen en van de hoekvierpassen is alleen de vierpas linksboven nog vaag te onderscheiden. Verder ligt de zerk met de bovenzijde naar het oosten.
Het betreft een zerk met een tekstband die wordt doorbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. Op het midden van de zerk zien we nog de schaduw van wat eens een kelk met hostie in relif was.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 605
Smits (99.A)
HIC JACET SEPULTUS
VENERABILIS VIR, DOMINUS
PETRUS FILIUS HENRICI DE ZOEMERE,
PRIMUS RECTOR ISTIUS ALTARE,
QUI OBIIT ANNO XVc XXXIII, DIE XXVIII SEPTEMBRIS; ENDE
DIRCKXEN,
SIJN ZUST(ER), STERF ANNO XVC ENDE LIII,
DEN IIII DACH JUNY.De onder A afgebeelde zerk meet 0,84 bij 1.72 Meter en de onder B afgedrukte 0,75 bij 1,46 Meter.
De eerstgenoemde voert in het midden een kelk met hostie en in de lijst, die haar omgeeft, de gebruikelijke kenteekenen der evangelisten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 107
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

217. Peter Henricx van Zomeren, 1527
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 605
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 107

n: vermelding in een voetnoot