afb. Kris Roderburg, 2008

168. Johan van Driel, 1693

steensoort: maaskalksteen
maten: 145 x 277 cm
locatie: schip

Het oppervlak is ernstig beschadigd, met als gevolg dat grote delen van de inscriptie niet meer zijn te lezen.
Het betreft een inscriptiezerk zonder enige verdere versiering dan de tienregelige inscriptie. Meer dan de helft van het middenvak is leeg gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 467
Smits (98)
GRAFSTEEDE VOOR
JOHAN VAN DRIEL
CHIRURG, OBIIT 8 SEPTEMBER 1693; ENDE
ELISABETH EVERARTS, SIJN HUYSVROU,
OBIIT [.]5 JANUARIUS 1701; ENDE
ENGELINA VAN DRIEL, OBIIT 20 JUNY 1692; ENDE
NICOLAES VAN BRUGGE,
STERF DEN 8 APRIL ANNO 1708;
JOOST VAN DRIEL, OBIIT DEN 7 AUGUSTI 1714; ENDE
JOHAN VAN BRUGGE, NOTARIS ENDE
CLERK DESER STADSGRIFFI,
STERFT DEN 13 OCTOBER 1747.Grootte van de grafzerk: 1,45 bij 2,74 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 106
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

168. Johan van Driel, 1693
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 467
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 106

n: vermelding in een voetnoot