afb. Kris Roderburg, 2008

170. Reyner Colff, 1613

locatie: maaskalksteen
maten: 100 x 200 cm
locatie: schip

De zerk heeft een tamelijk brede band die wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen op de hoeken. In het midden van het middenveld zien we nog de contouren van een cirkel met rand en daarbinnen een wapenschild dat met een dichtgegespte riem is opgehangen aan de cirkelrand. Het wapen zelf is zo glad geworden dat niets meer is te onderscheiden.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 475
Smits (97)
MONUMENTUM VENERABILIS YIRI, DOMINI
REYNERI CLAVA,
CANONICI HUJUS ECCLESIAE
ET OLIM PASTORIS IN LITH,
QUI OBIIT ANNO 1613, 2 OCTOBRIS; NECNON
DOMINI JOANNIS CLAVA,
QUION(DAM) ETIAM PASTORIS IN LITH,
QUI OBIIT ANNO 1585, 26 NOVEMBRIS.De grafsteen, wiens wapenschild is verdwenen, meet 1 bij 2 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 106
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

170. Reyner Colff, 1613
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 475
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 106

n: vermelding in een voetnoot