afb. Kris Roderburg, 2008

169. Jan Dircx Scoercop, 1541

steensoort: maaskalksteen
maten: 100 x 199 cm
locatie: schip

Het oppervlak van de zerk is sterk vervaagd. Van het wapen en de omringende vierpas zijn slechts de verdiepingen en verhogingen te onderscheiden. Ook de inscriptie op de tekstband is nog maar met moeite te volgen. De zerk bevat een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen waarin zich vroeger de vier evangelistensymbolen bevonden. De beide schilden hangend aan dichtgegespte riemen die zijn bevestigd aan het krulwerk van de vierpas om het wapen. De inscriptie boven en onder het wapen is later aangebracht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 471
Smits (96)
HIER LEET BEGRAVEN
JANSEN[. .]TOP DIRCKSSZEN,
STERF ANNO XVc XLI, DEN XVIII MEY; ENDE
ANTONIA(?) MAREN,
SIJN HUYSVROU,
STERF ANNO XVc ENDE XXII, DEN IIII DACH JULY,
BIDT VOER DIE ZIELE;
ENDE
YKEN STAPPERTS,
SIJN HUYSVROU,
STERF ANNO 1567, DEN 10 MEY;
ENDE
HANRICKEN, AERT CORNELIS HUYSVROU,
HAER DOCHTER,
STERF ANNO 1563, DEN 21 SEPTEMBER.Afmeting van den grafsteen 1 bij 2 Meter.
Het randschrift, dat men in de lijst van de grafzerk aanbracht, is nagenoeg geheel afgesleten en daardoor haast onleesbaar geworden. Het randschrift wordt onderbroken door de symbolen der vier evangelisten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 105
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

169. Jan Dircx Scoercop, 1541
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 471
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 105

n: vermelding in een voetnoot