afb. Kris Roderburg, 2008

213. Joris Sampson, 1532

steensoort: maaskalksteen
maten: 170 x 106 cm
locatie: schip

Het betreft het ondergedeelte van een zerk. Van het wapen is het heraldisch rechtergedeelte zover afgesleten dat niet meer is op te maken wat de voorstelling was.
De zerk was voorzien van een tekstband met hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. Op het middenveld onderaan zien we twee min of meer rechthoekige velden met middenboven twee kleine voluten. Links en rechts bedekken deze velden het ondergedeelte van pilasters. Boven de velden zien we links en rechts twee pilasters op postamenten. Hiertussen zijn twee staande naakte putti te zien, die ieder het wapenschild vasthouden met hun beide handen. De tweede inscriptie is aangebracht, maar dan omgedraaid, op het rechterveld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 593
Smits (95.B)
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . OP TEN XVIn DACH VAN MEY;
ENDE
ENGELKIN COELEN,
SIJN HUYSVROUWE, DIE ST[. . .]
. . . . . . . . . . . . . . . . .
ENDE
JOFFROU
ANNA,
HEN DOCHTER, HUYSVROU VAN
WILLEM VAN BOSHUYSEN,
STERF ANNO XVc ENDE XLIIII DEN IIII JULY.De afmeting van deze zerk is 1,70 bij 1,06 Meter. Deze twee, onder no. 95 vermelde, grafsteenen zijn geheel misvormde fragmenten, terwijl ook hunne paleographisch-verminkte inschriften slechts met veel moeite te herstellen waren.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 104
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

213. Joris Sampson, 1532
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 593
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 104

n: vermelding in een voetnoot