afb. Kris Roderburg, 2008

211. Admirael, 18e eeuw

steensoort: maaskalksteen
maten: 86 x 165 cm
locatie: schip

De zerk bestaat uit twee aparte gedeelten, die oorspronkelijk waarschijnlijk van twee aparte zerken komen.
In het verdiepte bovenveld is het wapen aangebracht in hoogreliëf, met in de linker- en rechterbovenhoek nog twee engelenkopjes boven wolken. De onderhelft is duidelijk steeds bedoeld geweest voor de inscriptie.
De volgorde van de verschillende inscripties is onduidelijk. De onderhelft heeft een keurig verdeelde (oorspronkelijke) inscriptie zonder datum. Hierboven is een veel willekeuriger inscriptie aangebracht, die lijkt door te lopen aan de rechter- rand van het ondergedeelte. De rand van het bovengedeelte heeft een eigen inscriptie, maar het blijft onduidelijk of de regel onder het wapenveld nu behoort bij de regel eronder, of bij de randinscriptie van de rest van het wapenveld.
Mogelijk hebben ook in de onderste twee hoeken nog engelenkopjes gezeten, die nu volledig zijn weggehakt. Opvallend is verder dat het nieuwe ingekapte nummer 585 wordt voorafgegaan door een gedeelte van een woord, mogelijk ‘nomero’, staande voor ‘nummer’.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 585
Smits (94.B)
GRAFSTEDE DER VOOROUDERS
VAN
JAN ADMIRAEL,
ORGELTREDER DESER KERK
EN COSTER Q.Q.;
BEGRAFENISSE VAN
ADRIANA VAN ... REUNE,
HUYSVROU VAN JOHANNIS DEN ADMIRAEL,
STERFTE TEN 23 NOVEMBER ANNO 1774;
ANNA MARIA DEGAGEE,
HUYSVROUW VAN
JOHANNIS DEN ADMIRAAL,
OBIIT 16 SEPTEMBER 1787.De afmeting van deze zerk is 0,86 bij 1,65 Meter.
De afkorting op den 5n regel beteekent: qualitate qua.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 102
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

211. Admirael, 18de eeuw
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 585
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 102

n: vermelding in een voetnoot