afb. Kris Roderburg, 2008

216. Claes Jans de Quade van Ravensteyn, 1556

steensoort: maaskalksteen
maten: 76 x 135 cm
locatie: schip

De zerk vertoont twee breuken dwars over het oppervlak. Verder is de zerk erg afgesleten en zijn van de inscriptie grote gedeelten onleesbaar geworden. Van de twee wapens is niets meer te onderscheiden, met uitzondering van een vage contour van het bovenste wapen. Het handschrift Martini nr. 362 toont de schilden hangend aan linten, het eerste bevestigd aan een punt in de omcirkeling om het wapen, het laatste onder aan de cirkel. De zerk heeft een tekstband die op de hoeken is weergegeven als zijnde omgeslagen. De inscriptie loopt door in het bovengedeelte van het middenveld. Smits vermeldt een tweede inscriptie betreffende de eerste vrouw van Claes Janssz, overleden in december 1533. Volgens handschrift 1709 zou deze inscriptie rond het alliantiewapen te zien zijn geweest, maar nu is zij niet meer te ontwaren.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 601
Smits (94.A)
HIER LEET BEGRAVEN
CLAES JANSSZEN DE QUADE,
ALIAS VAN RAVESTEYN,
STERF ANNO 1556,
DEN 11 APRIL;
AGATA, HUYSVROU
CLAES JANSSZEN DEN QUADEN,
ALIAS VAN RAVESTEYN,
STERF ANNO 1533,
22 DECEMBER;
ENDE
MARGRIET VAN DEN HOVEL,
CLAESSEN TWEDE HUYSVROU,
STERF XII NOVEMBER ANNO 1541;
ENDE
ANNA MELIMAEZ, SIJN DERDE HUYSVROU,
STERF DEN 25 MEY ANNO 1598.Afmeting van den grafsteen: 0,76 bij 1,36 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 101
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

216. Claes Jans de Quade van Ravensteyn, 1556
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 601
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 101

n: vermelding in een voetnoot