afb. Kris Roderburg, 2008

163. Simon Verepaeus, 1598

steensoort: maaskalksteen
maten: 99 x 213 cm
locatie: schip

De goed bewaarde zerk heeft aan de onder- en bovenzijde een brede band, waartussen het middenveld, aangegeven door een smalle rand, en bestaat uit een volledig opgevulde inscriptieplaat. De inscriptieplaat wordt omgeven door bandwerk bestaande uit vele voluten. De brede band aan de bovenzijde en het bandwerk aldaar worden in het midden doorbroken door een cirkel, aangegeven door een rand met daarbinnen een kelk met hostie. Links en rechts hiervan zijn respectievelijk een doodskop en twee gekruiste doodsbeenderen gegraveerd. Middenonder worden de brede band en het bandwerk op dezelfde manier doorbroken door het wapenschild. De gegraveerde kapitalen van de inscriptie, met verschillende samentrekkingen, vallen op door hun fraaie vormgeving.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 449
Le Grand Théâtre
43
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 43
Smits (93)
SEPULCRUM VENERABILIS PREAESBYTERI,
MAGISTRI
SIMONIS VEREPAEI,
HUJUS, DUM VIVERET, ECCLESIAE
CANONICI DIGNISSIMI
ET MULTORUM INSIGNIUM
OMNIQUE HOMINUM AETATI
VALDE CONDUCIBILIUM LIBRORUM ELUCUBRATIONE CLARI,
QUI NON SOLUM RARA FORMATIONIS DEXTERITATE
VERUM ETIAM ANNUIS ELEEMOSYNIS,
QUAS BURSAS VOCANT,
DE RUDIORI JUVENTUTE
QUAM OPTIME MERITUS,
OBIIT ANNO 1598, 10 NOVEMBRIS,
AETATIS VERO SUAE 76.Grootte van den grafsteen: 1 bij 2,14 Meter.
Een kelk met hostie, door een doodshoofd en beenderen omgeven, is in de omlijsting dezer zerk aangebracht.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 100
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

163. Simon Verepaeus, 1598
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 449
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 153

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 100

n: vermelding in een voetnoot