afb. Kris Roderburg, 2008

162. Cornelis Gielissen, 1629

steensoort: maaskalksteen
maten: 100 x 173 cm
locatie: schip

Het rechterbovengedeelte van het wapenschild is afgesleten.
Om de zerk loopt een rand. In het middenveld zien we bovenaan een cirkel die wordt aangegeven door een verhoogde rand, met daarbinnen in relif het wapenschild dat met een koord is opgehangen aan de cirkelrand. Onder het wapen bevindt zich een zesregelige inscriptie. Het onderste derde gedeelte van de zerk is leeg gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 447
Smits (92)
BEGRAFFENIS
CORNELIS GIELISSEN,
STERFT DEN 16 SEPTEMBER 1629;
ENDE
JACOMEYNTKEN DONCQUERS,
SIJN HUYSVROU,
STERF DEN 8 JANUARY 1635.De afmeting der grafzerk: 1,02 bij 1,70 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 99
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

162. Cornelis Gielissen, 1629
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 447
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 99

n: vermelding in een voetnoot