afb. Kris Roderburg, 2008

215. Nicolaes Daniels van den Dungen, 1704

steensoort: maaskalksteen
maten: 86 x 172 cm
locatie: schip

Het betreft een redelijk bewaarde inscriptiezerk met een tienregelige inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 599
Smits (91.B)
GRAF-STEDE VAN
DANIEL VAN DEN DUNGE,
METZELARBAES; ENDE
MARGRIET VAN WEES, SIJN HUYSVROU;
HIER LEIT BEGRAVEN
NICLAES VAN DEN DUNGEN, SOONE VAN
DANIEL VAN DEN DUNGE,
STERFT DEN 18 MAY 1704.De onder A afgebeelde zerk is 0,85 bij 1,89 Meter en de onder B afgedrukte eveneens 0,85 bij 1,89 Meter groot. De hierboven staande wapenschilden vormen het enige sieraad dezer beide grafgesteenten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 98
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

215. Nicolaes Daniels van den Dungen, 1704
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 599
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 98

n: vermelding in een voetnoot