afb. Kris Roderburg, 2008

214. Joost Hermans Pelgrom, 1557

steensoort: maaskalksteen
maten: 85 x 178 cm
locatie: schip

De wapen- en inscriptiezerk heeft een tekstband die op de hoeken is weergegeven als zijnde omgeslagen. In het midden van de zerk zien we een cirkel met rand met daarin, in relif, twee schilden die met linten aan een ringetje hangen dat is aangebracht boven tegen de cirkelrand.
De inscriptie boven de cirkel heeft dezelfde letters als in de tekstband; de tekst eronder is in kapitalen. De laatste sterfdatum is niet ingevuld, of later weggekapt, gezien de beschadiging in het midden onder de laatste regel.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 597
Smits (91.A)
HIER LIGT BEGRAVEN
JOEST HERMANS PELGROMS SOEN,
STERF ANNO XVc LVII, DEN ZIIII SEPTEMBRI; ENDE
ODA, SIJN HUYSVROU, STERF DEN 14 SEPTEMBER 1601; ENDE
AELKEN JANSZEN VAN HYSELBERCH,
WEDUWE VAN MARTEN JANSZEN,
STERF DEN 14 MEY 1623; ENDE
CORNELIA MARTENS, HAERE DOCHTER, WEDUW(E) VAN
ANTHONI DONCKERS,
STERF IN HET JAAR ONS HEEREN STERF ...De onder A afgebeelde zerk is 0,85 bij 1,89 Meter en de onder B afgedrukte eveneens 0,85 bij 1,89 Meter groot. De hierboven staande wapenschilden vormen het enige sieraad dezer beide grafgesteenten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 98
Afbeeldingen

september 1957
     
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

214. Joost Hermans Pelgrom, 1557
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 597
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 98

n: vermelding in een voetnoot