afb. Kris Roderburg, 2008

212. Rutger Bolck, 1482

steensoort: maaskalksteen
maten: 170 x 205 cm
locatie: schip

Afgaande op de maten en op de vormgeving moet het zerkgedeelte 378 het linkerbovengedeelte van deze zerk hebben uitgemaakt. Het rechterbovengedeelte is niet bewaard gebleven. Ook de linkerbenedenhoek en gedeelten van de linkerkant zijn verdwenen.
We hebben te maken met een zerk die geheel is overgekapt. Zelfs de inscriptie in de rand, waarschijnlijk de oorspronkelijke, moet hier op een later tijdstip zijn aangebracht, gezien de restanten van een vierpas eronder in de rechterbenedenhoek. Mogelijk heeft men uit piëteit de inscriptie overgenomen toen het geheel werd overgekapt, maar dan wel met fouten.
In het middengedeelte zien we nu een wapen- en tekstgedeelte. Het tekstgedeelte onderaan beslaat ongeveer tweederde van het geheel en bestaat uit een rechthoekige cartouche, omgeven door onregelmatig bandwerk voor de later gegraveerde inscriptie. Het bovengedeelte toont in reliëf twee Dorische zuilen met daartussen een U-vormige stellage tussen staanders met extra horizontale banden en twee uit de tekstplaat stekende flappen. Binnen de U-vorm bevindt zich het schild met aan de onderzijde twee linten die elkaar kruisen. Het zerkgedeelte van 378 toont nog een gedeelte van het dekkleed en een S-vormige krul als bekroning van een band.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 589
Le Grand Théâtre
39
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 39
Smits (90)
...TGERI BOLCK,
FRATRUM CANONICORUM HUJUS ECCLESIAE,
QUORU[M] . . .
[15]21; [ALTER 27] MAII [1529];
ANT[HONII] DE ...

BEGRAEFFENIS VAN JONCKER
ANTHONIS PIJNAPPEL,
LIEUTENANT VAN DE COMPAGNIEN
VAN (DEN) EDELEN HANTBOGE,
RAET ENDE HEILIG-GEESTMEESTER DESER STADT,
STERFT 8 NOVEMBER 1629;
ENDE JOFFROU
MARGARETA BRIENEN,
SIJN HUYSVROU,
STERF DEN 19 DECEMBER 1633.Afmeting der grafzerk: 1,68 bij 2,09 Meter.
Van de bovenzijde dezer zerk is een aanzienlijk deel afgehouwen, waardoor het opschrift, dat de vijf eerste regels dezer bladzijde weergeven, deerlijk verminkt is geworden. Dit oude inschrift bevond zich op de omlijsting, waarin het veel latere van Anthonius Pijnappel gevat is. Vergelijk grafschrift no. 52 C bl. 63 in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 97
Van Epen
20
De Wapenheraut (1897) 20
Afbeeldingen

september 1957
     
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 20
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

212. Rutger Bolck, 1482
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 589
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 20

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 97

n: vermelding in een voetnoot