afb. Kris Roderburg, 2008

210. Dirck Spliethoff, 1711

steensoort: maaskalksteen
maten: 85 x 108 cm
locatie: schip

Het betreft een gedeelte van een zerk; boven en onder zijn gedeelten verdwenen. Verder loopt er een breuk in de lengterichting over de zerk. De huidige inscriptie, waarvan verschillende letters zijn vervaagd, is later aangebracht. Links en rechts zijn nog vaag enkele sporen van letters zichtbaar in wat oorspronkelijk een tekstband moet zijn geweest.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 583
Smits (89.C)
HIC [JACET SEPULTUS VENE]RABILIS VIR,
DOMINUS JACOBUS [..] WA.S [..]
. . .
. . . DIE OCTAVA.

Later bijgehakt:
GRAFT-STEEDE VAN
DIRCK SPLIETHOFF,
STERFT DEN 24 SEPTEMBER 1711.De grootte van de onder A afgebeelde zerk is 0,40 bij 0,77; van B 1,14 bij 2,20 en van C 0,86 bij 1,09 Meter.
De onder C afgedrukte zerk heeft veel geleden en is op de helft(?) der lengte doorgehakt: vandaar het fragmentarische afschrift, gelijk ook bij no. 88 is aangemerkt.
Deze zerk heeft veel geleden en is op de helft(?) der lengte doorgehakt: vandaar het fragmentarische afschrift, gelijk ook bij no. 88 is aangemerkt.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 96
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

210. Dirck Spliethoff, 1711
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 583
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 96

n: vermelding in een voetnoot