afb. Kris Roderburg, 2008

202. Hendrik Ruysch, 1699

steensoort: maaskalksteen
maten: 114 x 220 cm
locatie: schip

Het eerste woord van de vijfde regel is aangebracht over enkele andere letters (.NE(E)D.H), met als gevolg dat beide groepen letters onduidelijk zijn geworden. Op de zevenregelige inscriptie na is de zerk voor ongeveer driekwart leeg gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 563
Smits (89.B)
GRAF-STEDE VOOR DE ERFGENAMEN
VAN DEN HEER EN MEESTER
HENRIC RUYSCH,
SECRETARIS DESER STADT;
ENDE DE HEER EN MEESTER
RUTGER RUYSCH,
OBIIT DEN 19 MARTII ANNO 1699.De grootte van de onder A afgebeelde zerk is 0,40 bij 0,77; van B 1,14 bij 2,20 en van C 0,86 bij 1,09 Meter.
De onder C afgedrukte zerk heeft veel geleden en is op de helft(?) der lengte doorgehakt: vandaar het fragmentarische afschrift, gelijk ook bij no. 88 is aangemerkt.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 96
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

202. Hendrik Ruysch, 1699
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 563
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 96

n: vermelding in een voetnoot