afb. Kris Roderburg, 2008

204. Philippe Cosyns, 17e eeuw?

steensoort: maaskalksteen
maten: 40 x 78 cm
locatie: schip

De randen van de zerk zijn behoorlijk beschadigd en over het midden loopt een breuk. In een groot verdiept ovaal in het midden van de zerk is in relif het wapenschild aangebracht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 571
Smits (89.A)
[...] TSCHE VANDe grootte van de onder A afgebeelde zerk is 0,40 bij 0,77; van B 1,14 bij 2,20 en van C 0,86 bij 1,09 Meter.
De onder C afgedrukte zerk heeft veel geleden en is op de helft(?) der lengte doorgehakt: vandaar het fragmentarische afschrift, gelijk ook bij no. 88 is aangemerkt.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 96
Afbeeldingen

september 1957
     
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

204. Philippe Cosyns, 17de eeuw?
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 571
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 96

n: vermelding in een voetnoot