afb. Kris Roderburg, 2008

167. Jenneken Huyberts Hamer, 1583

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 146 x 244 cm
locatie: schip

Aan de onderzijde van de zerk is een stuk verdwenen. Linksboven zijn verder grove beschadigingen te zien en in de linkerbenedenhoek is een kleine breuk. Verder is het oppervlak erg vervaagd, met als gevolg dat van het wapen en de omringende krans slechts vage contouren zijn te onderscheiden. Ook zijn grote delen van de inscriptie niet meer te lezen.
De zerk heeft een tekstband die wordt weergegeven als zijnde omgeslagen op de hoeken. Midden op de zerk is een lauwerkrans aangebracht, versierd met vier rozetten en daarbinnen het wapenschild, opgehangen aan een gekruist koord. De inscriptie onder het wapen is later aangebracht, evenals de vier regels boven het wapen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 463
Smits (88)
H[IER LE]ET BEGRAVEN
JENNEKEN, DOCHTER HUYBERTS HAMER,
DIE STERF ANNO 1583, DEN 28 JANU[ARI];
. . .
. . . TER, STERF DEN 25 NOVEMBER ANNO 1621;
G[EE]RTRUYT [DOCHTER?] DIERICX DE GRUYTER,
STERF ANNO 1624, DEN 30 OCTOBER;
BARBARA KERPERS, STERFT DEN 27 JANNEWARY ANNO 1656;
BEGRAFFENISSE VAN JOFFROU
BARBARA DE GRUYTER, STERF DEN 3 MAY ANNO 1660;
HIER LEET BEGRAVEN
MARIA DE GRUYTER,
WEDUWE VAN HANS KERPERS,
STERFT DEN 24 JULY ANNO 1670;
HIER LEET BEGRAVEN
MARIA KERPERS, HUYSVROU VAN MARTEN DUYSSEN,
STERFT DEN 21 AUGUSTI ANNO 1682;
ENDE DE HEER ADVOCAAT ARNOLD VAN MIL,
OBIIT 18 JUNII ANNO 1683;
HIER LEYT BEGRAVEN JUFFROUW
. . .De afmeting der grafzerk: 1,45 bij 2,44 Meter.
Van dezen grafsteen is aan de benedenzijde een aanzienlijk stuk afgehouwen, zoodat na het woord „Janu” (op den 3n regel van ons afschrift) eenerzijds en vr het woord-fragment „ter” (5e regel van ons afschrift) anderzijds het opschrift met de lijst verdwenen is. Dezelfde lacune intstond daardoor ook achter den laatsten regel van ons afschrift achter het woord „Juffrouw”.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 95
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

167. Jenneken Huyberts Hamer, 1583
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 463
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 95

n: vermelding in een voetnoot