afb. Kris Roderburg, 2008

161. Barbara van Weert, 1601

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 145 x 284 cm
locatie: schip

De zerk is enigszins vervaagd. De details van het rechter wapen zijn praktisch verdwenen, terwijl ook verschillende letters van de inscriptie niet meer zijn te lezen. De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen.
In het midden van de zerk zien we een knoestige tak waaraan met twee linten twee wapenschilden zijn opgehangen. Boven deze wapens bevindt zich het vervolg van de inscriptie van de tekstband. Onder het wapen is een latere inscriptie te zien.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 443
Smits (87)
HIER LEET BEGRAVEN
BARBARA, WEDUWE JANS VAN WEERT,
STERF DEN 3 DECEMBER 1601;
CATHARINA, HAER DOCHTER,
WEDUWE AELBERTS VAN BROGEL,
STERF DEN 4 NOVEMBER 1612;
AELBERT VAN BROGEL,STERF DEN 25 DECEMBER 1631; AELKEN GERLINGS VAN ENGELEN, SIJN HUYSVROU,
STERF DEN 2 SEPTEMBER 1643;
ANTHONIS DANCKELOFS, STERF DEN 24 NOVEMBER 1643; ENDE MARYKEN VAN BROGEL, SIJN HUYSVROU,
STERF 1616, DEN 1 MAY;
ENDE
MARIA DANCKELOFS,
HUYSVROU VAN JAN VAN DER LAGEN,
STERFT DEN 29 MAY 1671;
ENDE
JAN VAN DER LAGEN, HAREN SOON,
STERFT DEN 2 AUGUSTUS ANNO 1684;
ENDE
ANDRIES DE VRIESEVEN,
STERFT DEN 16 NOVEMBER ANNO 1685.De afmeting der grafzerk: 1,44 bij 2,83 Meter.
De symbolen der evangelisten versnijden de hoeken der lijst van dit eenvoudig grafteeken.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 94
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

161. Barbara van Weert, 1601
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 443
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 94

n: vermelding in een voetnoot