afb. Kris Roderburg, 2008

160. Frans Vuchts, 1557

steensoort: maaskalksteen
maten: 125 x 227 cm
locatie: schip

Er loopt een breuk schuin over het bovenstuk van de zerk. De voorstelling van het wapen is sterk vervaagd en van de evangelistensymbolen in de hoekvierpassen is slechts het symbool rechtsboven nog enigszins te onderscheiden. Ook van de inscriptie zijn grote delen onleesbaar geworden.
De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden van de zerk zien we een verdiepte cirkel aangegeven door een eenvoudige lijst met daarin de voorstelling van een grote griffioen met vleugels die naar rechts gericht op zijn achterpoten is gezeten en in zijn voorklauwen het wapenschild vasthoudt aan een lint.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 441
Smits (86)
HIER LEET BEGRAVEN
FRANS VUCHTS,
STERF ANNO XVc ENDE LVI, DEN XX MERTE;
ENDE
ALLEYDE,
ZIJN HUYSVROUW,
STERF ANNO XVc LVII, DEN XXIX SEPTEMBER;
ENDE
HILKEN,
SIJN DOCHTER,
STERF ANNO XVc LVII, DEN XXI SEPTEMBER.Afmeting der grafzerk: 1,25 bij 2,28 Meter.
Het hierboven afgedrukte wapenschild wordt omgeven door een eenvoudige lijst, in welker rechthoekige versnijdingen de gebruikelijke symbolen der evangelisten voorkomen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 93
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

160. Frans Vuchts, 1557
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 441
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 93

n: vermelding in een voetnoot