afb. Kris Roderburg, 2008

159. Jan Willems van Balen, 1525

steensoort: maaskalksteen
maten: 128 x 228 cm
locatie: schip

De zerk is erg vervaagd. Van alle wapenschilden is nog slechts het wapen rechtsboven in de tekstband enigszins te onderscheiden. Van het gezicht van de schilddragende engel zijn geen details meer te onderscheiden, evenmin als van de binnendetails van de zuilen.
De hoofdvoorstelling bestaat uit een tekstband die op de hoeken wordt doorbroken door vierpassen met daarin een wapenschildje. De onderhelft van het middenveld toont een staande engel gekleed in een omgord kleed met korte mouwen, met twee vleugels en onbedekt hoofd. De engel staat onder een ronde boog die aan de zijkanten rust op gecanneleerde zuilen met kapitelen en bases. In beide handen houdt hij aan linten een schild omhoog.
Boven deze voorstelling is een tekstbord aangebracht dat rust op een console midden boven de boog, terwijl in het midden van de zijkanten een band is weergegeven en bovenaan een kleine lus. In de zwikken van boog en tekstbord zien we twee extra wapenschilden die met een lint zijn opgehangen aan de onderste rand van het tekstbord. Een vergelijking met de zerk voor Zeger van Hedel (zie zerk 198) is mogelijk, maar deze toont een fraaier en uitvoeriger voorstelling.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 437
Le Grand Théâtre
40
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 40
Smits (85)

Afmeting der grafzerk: 1,28 bij 2,24 Meter.
Bij dit grafteeken, in zijn geheel afgedrukt, wil ik alleen aanmerken, dat de necrologe begint bij Jan van Balen Willemsszen en zijn huisvrouw, dat zij vervolgt met Christoffel van Balen en zijn huisvrouw en eindgt met Jan van Balen Christoffelszen. Vergelijk grafsteen no. 5, bl. 8, waar eenzelfde tenant c. a. als hierboven voorkomt.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 92
Van Epen
20
De Wapenheraut (1897) 20
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 20
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

159. Jan Willems van Balen, 1525
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 437
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 20

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 92

n: vermelding in een voetnoot