144. Abraham van Walcheren, 1701

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 129 x 242 cm
locatie: schip

Het betreft een zerk die tegenwoordig leeg is en waarvan alleen nog de verhoogde rand rondom de zerk is te ontwaren. Van de letters van de oorspronkelijke inscriptie zijn nog maar een vijftal letters te ontcijferen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 399
Smits (84.B)
DE GRAF-STEDE VAN
ABRAHAM VAN WALCKEREN,
STERFT DEN 2 OCTOBER 1701;
EN
ISAAK HAGENBACH,
STERFT DEN 2 FEBRUARI ANNO 1714;
ENDE OOK VAN DE FAMILLE VAN
WILLEM IELLIGO,
ANNO 1716.Afmeting van de zerk: 1,30 bij 2,38 Meter.
Deze laatste grafsteen (B) is gelijk zoveel anderen in de kerk een lapidair palimpsest. Het oude grafschrift immers, dat er voorheen op te lezen stond en waarvan nog fragmentarische overblijfselen te zien zijn, is verdwenen voor het hierboven afgedrukte, nieuwe inschrift, dat uit den tijd, toen de Hervormden de kerk in hun bezit hadden, dagteekent.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 91
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

144. Abraham van Walcheren, 1701
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 399
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 91

n: vermelding in een voetnoot