143. Aert van de Velde, 1669

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 130 x 244 cm
locatie: schip

De zerk is helemaal afgesleten en van de inscriptie zoals weergegeven op de nauwkeurige tekening van circa 1900 is geen enkele letter meer te lezen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 397
Smits (84.A)
BEGRAFFENIS VAN DE HEER
AERT VAN DE VELDE,
PRIESTER ENDE BINNEFISIANAT VAN SINT JANSKERCK,
STERFT DEN 14 AUGUSTI 1669;
ENDE,
MARIA,
DOCHTER VAN GIJSBERTUS VAN DE VELDE,
STERFT DEN 21 DECEMBER 1680.Afmeting der zerk: 1,30 bij 2,40 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 91
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

143. Aert van de Velde, 1669
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 397
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 91

n: vermelding in een voetnoot