afb. Kris Roderburg, 2008

142. Jenneken Jans Zierneels, 1626

steensoort: maaskalksteen
maten: 70 x 114 cm
locatie: schip

De inscriptie bevindt zich op een band die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen. Hij loopt verder aan de bovenzijde van het middenveld. De rest van de zerk is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 395
Smits (83.C)
BEGRAEFNI(S)
JENNEKEN JANSEN ZIERNEELS,
BAGIJN,
STERF DEN 8 FEBRUARI 1626;
ENDE
HEILKEN JANSEN,
HAER SUSTER, BAGIJN, STERF . . .De afmeting van grafsteen A is 0,68 bij 1,14 Meter; van B is zij 1,42 bij 2,30 Meter en van C 0,68 bij 1,14 Meter. De eenige versiering dezer drie grafstenen bestaat in het hierboven afgedrukte wapenschild, hangend aan den cirkel, waarin tusschen de initialen van De Moll de kelk met hostie voorgesteld is.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 90
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

142. Jenneken Jans Zierneels, 1626
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 395
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 90

n: vermelding in een voetnoot