afb. Kris Roderburg, 2008

146. Johan de Vien, 1709

steensoort: maaskalksteen
maten: 144 x 231 cm
locatie: schip

De zerk bevat slechts een vierregelige inscriptie, aangebracht net onder het midden. De rest van de zerk is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 405
Smits (83.B)
DIT IS HET GRAFT VAN JOHAN DE VIEN,
GESTORVEN DEN . . .
ENDE
ELISABET VAN LOON, SYNE HUYSVROUW,
GESTORVEN DEN . . .De afmeting van grafsteen A is 0,68 bij 1,14 Meter; van B is zij 1,42 bij 2,30 Meter en van C 0,68 bij 1,14 Meter. De eenige versiering dezer drie grafstenen bestaat in het hierboven afgedrukte wapenschild, hangend aan den cirkel, waarin tusschen de initialen van De Moll de kelk met hostie voorgesteld is.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 90
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

146. Johan de Vien, 1709
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 405
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 90

n: vermelding in een voetnoot