521. Dionysius Moorkens

steensoort: ?
maten: 114 x 68 cm

Links en rechts van de kelk de initialen D M.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 193
Martini
357
Hs Martini 357
Smits (83.A)
SEPULTURA VENERABILIS DOMINI
DIONYSII MOORKENS, ALIAS VAN BRUGGEN DE MOLL,
RECTOR CAPELLE SANCTE BARBARE.De afmeting van grafsteen A is 0,68 bij 1,14 Meter; van B is zij 1,42 bij 2,30 Meter en van C 0,68 bij 1,14 Meter. De eenige versiering dezer drie grafstenen bestaat in het hierboven afgedrukte wapenschild, hangend aan den cirkel, waarin tusschen de initialen van De Moll de kelk met hostie voorgesteld is.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 90
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

521. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 192
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 90

n: vermelding in een voetnoot