afb. Kris Roderburg, 2008

152. Henrick van Breugel, 1703

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 145 x 300 cm
locatie: schip

De zerk heeft een brede hoge rand. In het verdiepte middenveld zien we in het bovengedeelte in relif het wapen.Het wapenschild vertoont twee omgekrulde hoeken aan de bovenzijde en een aan de onderzijde. Het ondergedeelte van het middenveld bevat een verhoogd veld met daarop de inscriptie in gegraveerde kapitalen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 419
Smits (82)
GRAF-STEDE VAN DE HEER EN MEESTER
HENRICK VAN BREUGEL,
PENSIONARIS DESER STADT,
OBIIT XXIX JANUARII M.D.CCIII;
ENDE JUFFROUW
MARIA KUCHLINUS,
DESSELFS HUYSVROUW,
STERFT DEN XXIII FEBRUARII
M D C LXXIX;
EN HUNNEN SOON,
DE HEER EN MEESTER
HERMAN VAN BRUEGEL,
OUD PRESEDENT EN OUDSTEN RAAD
DER STAD 'S HERTOGENBOS,
STERFT DEN 12 MAART ANNO 1741.Afmeting van den grafsteen: 1,45 bij 3 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 89
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

152. Henrick van Breugel, 1703
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 419
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 149

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 89

n: vermelding in een voetnoot