afb. Kris Roderburg, 2008

154. Jan van Gouda, 1522

steensoort: maaskalksteen
maten: 105 x 212 cm
locatie: schip

De zerk is nogal vervaagd, wat vooral geldt voor de evangelistensymbolen. De bovenkant van de zerk ligt naar het oosten.
De tekstband wordt op de hoeken doorbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden zien we een verdieping waarin vroeger een kelk met hostie van een ander materiaal, mogelijk wit koper, moet zijn ingelegd geweest.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 425
Smits (81)
HIC JACET SEPULTUS
HONORABILIS VIR
JOHANNES DE GOUDA,
SACERDOS, HUJUS ALTARIS RECTOR,
QUI OBIIT ANNO XXII, SEPTEMBRIS DIE XV;
CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE.Grootte der zerk: 1,08 bij 2,15 Meter.
Voor de beschrijving der eenvoudige versiering van dezen grafsteen verwijs ik naar den vorigen no. 80, waarmede deze geheel overeenstemt.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 88
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

154. Jan van Gouda, 1522
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 425
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 88

n: vermelding in een voetnoot