afb. Kris Roderburg, 2008

148. Huybert Tsiongen van Steensel, 1578

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 109 x 184 cm
locatie: schip

Er loopt een grote breuk over het midden van de zerk.
De inscriptie bevindt zich in de tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door hoekvierpassen met daarin de nu enigszins vervaagde evangelistensymbolen. Het begin van de inscriptie bevindt zich in het midden van de rechter tekstband. In het midden van de zerk zien we in een verdiepte cirkel, aangegeven door een rand, een kelk met hostie in relif.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 409
Smits (80)
OBIIT DOMINUS
HUBERTUS THONGEN DE STEENSEL,
PRESBYTER, RECTOR HUJUS ALTARIS,
ANNO 1578, DIE 20 DECEMBRIS.Afmeting van den grafsteen: 1,11 bij 1,84 Meter.
In het midden van dit eenvoudig grafteeken bevindt zich een kelk met hostie en op de hoeken treft men wederom de vier evangelisten-symbolen aan.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 88
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

148. Huybert Tsiongen van Steensel, 1578
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 409
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 88

n: vermelding in een voetnoot