afb. Kris Roderburg, 2008

290. Henrick van Delft, 1558

steensoort: maaskalksteen
maten: 105 x 193 cm
locatie: transept

De zerk is enigszins afgesleten. Het wapen is tegenwoordig niet meer te lezen, maar was rond 1900 nog wel zichtbaar.
De zerk heeft een brede verdiepte band met daarin de inscriptie met gotische letters in relif. Op de hoeken bevinden zich vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het middenveld zien we, eveneens in relif, een priesterfiguur staande op een door een lijn aangegeven ondergrond. Hij houdt zijn handen voor zijn borst, waarboven zich een kelk met hostie bevindt. Hij is gekleed in de misgewaden van albe, amict, kazuifel en manipel. Boven zijn hoofd is een wapenschild aangebracht. Links en rechts hiervan zien we een console met daarboven een voluut met een monsterkop en bladeren.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 53
Smits (77)
DOMINUS ET MAGISTER
HENRICUS DE DELFFT,
CANONICUS HUJUS ECCLESIE,
QUI OBIIT ANNO DOMINI XVc ET LVIII,
DIE XXVII FEBRUARII;
REQUIESCAT IN PACE.Afmeting der zerk: 1,05 bij 1,94 Meter.
Deze grafsteen is in alle onderdelen en versieringen het zuivere evenbeeld van de onder no. 10, bl. 16 en 17 afgedrukte en beschreven zerk. Laatst-genoemde is een weinig fijner gedetailleerd en ook beter bewaard gebleven.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 85
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

290. Henrick van Delft, 1558
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 53
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 85

n: vermelding in een voetnoot