afb. Kris Roderburg, 2008

293. Simon van Couderborch, 1526

steensoort: maaskalksteen
maten: 124 x 254 cm
locatie: transept

De zerk is nogal afgesleten. De wapens zijn sterk vervaagd en van de figuur van de kanunnik is slechts een aantal lijnen te ontwaren. Oorspronkelijk gaat het hier om een uiterst fraai uitgevoerde zerk in graveertechniek. Er is een tekstband die op de hoeken wordt doorbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. Hierbinnen zien we een renaissancistische boog op kandelaberzuilen met postamenten, een insnoering in het midden en kapitelen. De boog zelf is een band met bladmotieven met middenboven een neerhangende vierpas. Naast deze vierpas zien we aan elke zijde een wapen dat met een lint is opgehangen aan krulwerk. Onder de boog zien we op een perspectivisch weergegeven tegeltableau de staande figuur van een klerk met het rechterbeen naar voren geplaatst en met de handen ineen voor zijn middel. Hij is blootshoofds en is gekleed in een ondergewaad met halsdoek, daaroverheen een bovengewaad afgezet met een brede band van bont en daaroverheen een mantel met korte mouwen en een schoudercape.
De vormgeving van de zerk met de vloeiende weergave van de figuur in een perspectivisch kader doet denken aan een aantal Zeeuwse zerken van kanunniken, zoals bijvoorbeeld bewaard in Kapelle.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 59
Smits (76)
DISERTI, VENUSTI RECTOR
MUSICI URBANI, SIMON A CAUD(EN)BURGO, [HU...],
SECRETIS OSIBUS
ANIMUS CHRISTO CONR[EGNE]T, OBSECRA; ANNO 1526, 2 SEPTEMBRIS.
A CUDENBURGO SIMON HIC
SUB MARMORE MARCET MUSARUM CULTOR
FLORUIT EUTRAPELUS.De woorden: Simonis, Caudburgo, conregnet, marmore, marcet en eutrapelus (van eutrapelos = begaafd, ontwikkeld) zijn op de afbeelding der zerk verkeerd gespeld, doch door mij in het afschrift ervan verbeterd.
Afmeting van den grafsteen: 1,26 bij 2,53 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 84
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

293. Simon van Couderborch, 1526
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 59
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 84

n: vermelding in een voetnoot