afb. Kris Roderburg, 2008

306. Gysbert Anthonis van Kessel, 1639

steensoort: maaskalksteen
maten: 99 x 175 cm
locatie: transept

De zerk is nogal afgesleten en van het wapen is niets meer te zien. De inscriptie bevindt zich boven en onder het wapen. Dit wapen is aangebracht in een verdiepte cirkel met een – nu verdwenen – rand, waarbinnen het wapenschild met een lint is opgehangen aan de cirkelrand.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 99
Le Grand Théâtre
42
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 42
Smits (75)
BEGRAEFNIS
GYSBRECHT ANTHONIS VAN KESSEL,
STERF DE 31 OCTOBER 16(46?);
ENDE
PASQUINA,
DOCHTER MEESTER GERAERT DE MOOR,
SYN HUYSVROU,
STERF DEN 4 MEERT 1642;
JOFFROU JOHANNA VAN DER MEULEN,
STERFT DEN 12 JANUARI 1733,
VROUWE VAN
JOAN ARNOUT VAN KESSEL,
RAITDSHEER DESER STADT, HEN SOEN,
STERFT DEN 12 FEBRUARY 1741.Afmeting der zerk: 1 bij 1,75 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 83
Van Epen
41
De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Grafzerk in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1884) 236
 
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 41
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

306. Gysbert Anthonis van Kessel, 1639
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 99
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 83

n: vermelding in een voetnoot