afb. Kris Roderburg, 2008

301. Henrick Bloeyman, 1584

steensoort: maaskalksteen
maten: 173 x 291 cm
locatie: transept

De grote zerk is in redelijke staat bewaard gebleven.
De zerk heeft een geprofileerde rand aan alle zijden. De versiering bestaat uit een grote tempelachtige architectuur, helemaal in reliëf weergegeven, die het wapen omvat. Er is een zwaar onderstuk, bestaande uit twee rechthoekige pijlers met geprofileerde basis en bekroning en daartussen een vlak voor de inscriptie met gegraveerde letters. Op de korte pijlers is een maskerkop aangebracht met een ring in zijn bek. Aan de buitenzijden bevindt zich bandwerk. Het middengedeelte bestaat uit gecanneleerde zuilen op postamenten en met Ionische kapitelen. Op de postamenten is een staand figuurtje aangebracht tussen bladmotieven. Aan de buitenzijden van de zuilen zien we verder nog bladranken tussen bandwerk. Het bovengedeelte bestaat uit een geprofileerde, lege architraaf, met een bladversiering op de zijstukken, en een timpaan met daarin een engelenkopje tussen vleugels rustend op een rond lijstje. De buitenlijst van het timpaan is versierd met bandwerk. Links en rechts boven bevindt zich een doodshoofd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 85
Le Grand Théâtre
38
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 38
Smits (74)
HIER LEET BEGRAVEN
HEER HENRICK BLOEYMAN,
RAIDT D'HONNEUR VAN SYNE MAJESTEITS
SECRETEN RAIDT,
HEER TOT HELVORT,
STERF ANNO 1584, 13 APRIL;
ENDE JOFFROU
ELISABETH LOMBARTS VAN ENCKE VORT,
SIJN HUYSVROU,
STERF ANNO 1600, 27 DECEMBER;
ENDE
JOHAN BLOEYMAN,
RAITDSHEER DESER STADT, HEN SOEN,
STERFT ANNO 1593, II DECEMBER.Afmeting van den grafsteen: 0,75 bij 0,87 Meter.
De hierboven afgebeelde wapenschilden worden op den grafsteen door een stijf kader van gecanneleerde pilasters en door een met twee doodshoofden bedekt fronton ingesloten. Het helmteken bestaat uit een getongden drakenkop. Het geheel is uitgevoerd in vroeg-zeventiend' eeuwschen renaissance-stijl.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 82
Van Epen
19
De Wapenheraut (1897) 19
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 19
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

301. Henrick Bloeyman, 1584
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 85
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 19

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 155

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 82

n: vermelding in een voetnoot