afb. Kris Roderburg, 2008

100. Marten van Poppel, 1600

steensoort= grijze maaskalksteen
maten: 77 x 87 cm
locatie: schip

De kleine zerk vertoont twee grote beschadigingen, links van het midden en rechts onder het in relif weergegeven centraal geplaatste kenteken. Verder zijn er beschadigingen in de linkerbovenhoek. De inscriptie in gegraveerde letters bevindt zich in een tekstband die op de hoeken is weergegeven als zijnde omgeslagen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 281
Smits (73.C)
HIER LEET BEGRAVEN
MARTENS ARVANS VAN POPPEL,
MOLEMAKER, STERF 15 APRIL 166..De afmeting van A bedragen 0,72 bij 1,44 Meter; van B 0,74 bij 1,48 meter en van C 0,75 bij 0,87 Meter. Aleen de sub A afgedrukte zerk voert een familiewapen, dat nierboven is afgebeeld. Het schild ter linkerzijde is geheel afgesleten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 81
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

100. Marten van Poppel, 1600
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 281
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 81

n: vermelding in een voetnoot