afb. Kris Roderburg, 2008

305. Willem van Emmerick, 1525

steensoort: maaskalksteen
maten: 72 x 144 cm
locatie: transept

De zerk is ten zeerste afgesleten. De cirkel met het wapen is nog slechts een verdieping in het oppervlak. De tekstband links is volledig verdwenen. De versiering bestaat uit een tekstband met omgeslagen hoeken en in het midden een verdiepte cirkel. Deze cirkel was opgevuld met een vierpas waaraan met behulp van twee dichtgegespte riemen twee wapenschilden hingen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 97
Smits (73.A)
HIER LEET BEGRAVEN
WILLEM VAN EMMERICK,
DIE STERF ANNO XVc ENDE XXV,
DEN XXII DACH IN FEBRUARIO.De afmeting van A bedragen 0,72 bij 1,44 Meter; van B 0,74 bij 1,48 meter en van C 0,75 bij 0,87 Meter. Aleen de sub A afgedrukte zerk voert een familiewapen, dat nierboven is afgebeeld. Het schild ter linkerzijde is geheel afgesleten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 81
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

305. Willem van Emmerick, 1525
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 97
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 81

n: vermelding in een voetnoot