afb. Kris Roderburg, 2008

51. Jacob Gerits de Koet, 1640

steensoort: maaskalksteen
maten: 84 x 169 cm
locatie: schip

De zerk is nogal afgesleten en van het wapen zijn alleen nog enkele contouren te onderscheiden. De zerk heeft een randtekst tussen twee lijnen zonder hoekaanduidingen. In het midden is een verdiepte cirkel met daarin het wapen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 135
Smits (72)
HIER LEET BEGRAVEN
JACOB GERITSSEN DOKVOET,
STERF DEN 4 JUNIUS 1640; ENDE
ANNEKEN AERTSSEN, SIJN HUYSVROU,
STERF DEN 15n NOVEMBER 1621; ENDE
CLAES GERITSSEN, SYNEN BROEDER,
STERF DEN 5 OCTOB(ER) 1620.
. . .
ENDE JAN CLAESSEN, SIJN SWAGER,
STERF DEN 28 SEPTEMBRIS ANNO 1621.Onder het hierboven afgedrukte wapen staat 't woord:
HOLMAKER.

Later bijgehakt:
BEGRAFFENIS VAN
GERAEDUS HUYGERMANS,
STERFT DE(N) 23 JANEWARI 1646.Afmeting van den grafsteen: 0,85 bij 1,72 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 80
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

51. Jacob Gerits de Koet, 1640
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 135
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 80

n: vermelding in een voetnoot