afb. Kris Roderburg, 2008

50. Henrick van Orten, 1532

steensoort: grijze maaskalksteen met witte aders
maten: 87 x 176 cm
locatie: schip

De zerk is ten zeerste afgesleten. Van het onderste deel van de engel zijn nog slechts enkele contouren te zien en ook van de inscriptie in gegraveerde letters is een aantal stukken onleesbaar geworden. De zerk heeft een tekstband, waarvan de hoeken worden onderbroken door cirkels met daarin in reliŰf de evangelistensymbolen. De laatste datum, mogelijk later aangebracht, middenboven op het middenveld wordt onderbroken door een hand- of huismerk. Het getal in Romeinse cijfers, aangebracht in de linkerbuitenrand, wordt door Smits ge´nterpreteerd als zijnde het einde van de inscriptie in de tekstband; het jaartal op het middenveld bovenaan ziet hij als later toegevoegd. 1.In het midden is een staande rechthoek aangegeven waarin vroeger een staande engel te zien was, die in haar twee uitgespreide handen twee wapenschilden vasthield aan een lint. De engel was gekleed in een albe, bloezend over een gordel, en een schouderdoek.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 133
Smits (71)
HIER LEGHEN BEGRAVEN
H[ENRICK] VAN ORTEN,
CREMER,
STERF ANNO [XV] ENDE XXXII
DEN XV DACH [IN OCTO]BER;
ENDE
ANTONIJS,
SIJN HUYSVROU, [STERF ANNO XV ENDE] XXXIII.

Later bijgehakt:
1605.Afmeting van den grafsteen: 0,87 bij 1,76 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 79
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

50. Henrick van Orten, 1532
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 133
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 79

n: vermelding in een voetnoot