afb. Kris Roderburg, 2008

104. Sibilla Raesse, 1631

steensoort: maaskalksteen
maten: 148 x 293 cm
locatie: schip

Het oppervlak is enigszins beschadigd, maar alles is leesbaar.
De voorstelling is in twee gedeelten, beide gevat binnen een rand die het geheel omgeeft. Het bovengedeelte, iets minder dan de helft van het geheel beslaande, wordt ingenomen door het wapen en door tweemaal vier wapenschilden links en rechts. Deze schilden hangen aan een dubbel lint dat bovenaan is vastgemaakt aan twee lussen, zowel links als rechts. Het ondergedeelte bestaat uit een grote inscriptieplaat onder een tafelblad, welke plaat aan beide zijden wordt omgeven door een grote voluut. Aan de onderzijde bevindt zich een dubbele liggende voluut tussen bladranken.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 289
Le Grand Théâtre
40
41
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 40-41
Smits (70)
BEGRAEFNI(S) JOFFROU
SIBILLA RAESSE,
HUYSVROU HEER JOHANS VAN DEN VELDE,
GEWESENE RAET ENDE PENSIONARIS DESER STADT
ENDE ALSNU RAEDTSHEER TOT BRUSSEL,
STERF DEN 1 JANUARY 1631;
ENDE
GIJSBERT VAN DE(N) VELDE,
SECRETAR(IS) ENDE GRIFFYR DESER STADT,
OUT 83 JAER, STERF DEN 13 JULY 1634;
ENDE
CATARINA,
SIJN DOCHTER, DEN 1 MAY 1638;
JOFFROU
CATHARINA RAESSEN,
STERF DEN 27 SEPTEMBER
ANNO 1625.Afmeting der grafzerk: 1,45 bij 2,90 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 78
Afbeeldingen

 

 
   
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

104. Sibilla Raesse, 1631
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 289
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 150-151

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 78

n: vermelding in een voetnoot