afb. Kris Roderburg, 2008

102. Goyaert Jans van Asten, 1633

steensoort: maaskalksteen
maten: 80 x 211 cm
locatie: schip

De zerk is enigszins afgesleten, met als gevolg dat de tak waaraan de schilden hangen is vervaagd en dat enkele letters van de inscriptie niet of nauwelijks meer zijn te lezen.
Bovenaan de zerk is een knoestige tak gegraveerd, waaraan met twee linten twee schilden hangen. Hieronder bevindt zich de negenregelige inscriptie. De gotische letters hebben opvallend vaak versierende haakjes aan de bovenzijde.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 285
Smits (69.B)
HIER LEET BEGRAVEN
GOEAERT JANSZEN VAN ASTEN,
STERF DEN 17 JANUARI 1633;
ENDE
HENRICK STROEMER VAN HORSTEN,
STERFT DEN 21 JANUARI 1644;
ENDE
MECHTELT WYLLEMSZEN,
HAER BEIJDER HUYSVROU,
STERFT DEN 20 MEERT 1645.Afmeting van de sub A afgedrukte zerk: 0,80 bij 2,11 Meter en van B: 0,71 bij 2 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 77
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Grafzerk in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1884) 208
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

102. Goyaert Jans van Asten, 1633
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 285
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 77

n: vermelding in een voetnoot