afb. Kris Roderburg, 2008

106. Jan Leenderse van Hagenburch, 1651

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 71 x 199 cm
locatie: schip

De zerk is erg afgesleten. Van het wapen is niets meer te zien en ook van de inscriptie zijn grote gedeelten verdwenen.
De zerk toont middenboven een cirkel zonder rand met daarin het wapenschild dat was opgehangen aan een lint, waarvan het snijpunt achter de omcirkeling verdwijnt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 297
Smits (69.A)
BEGRAFENIS VAN
JAN LEENDERSE VAN HAGENBURCH,
STERF DE(N) 30 MAY 1651; ENDE MARGRITA HELLA, SIJN HUYSVROU;
ENDE WILLEM VAN HAGENBURCH, SIJNEN SSON,
STERFT DEN 14 OCTOBER 1672; ENDE
JACOBUS VAN HAGENBURCH, SIJNEN SOON,
STERFT DEN 15 AUGUSTUS 1662.Afmeting van de sub A afgedrukte zerk: 0,80 bij 2,11 Meter en van B: 0,71 bij 2 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 77
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

106. Jan Leenderse van Hagenburch, 1651
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 297
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 77

n: vermelding in een voetnoot