afb. Kris Roderburg, 2008

105. Lambert Jansen van Riethoven, 1659

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 87 x 201 cm
locatie: schip

De zerk is nogal afgesleten en van het wapen zijn alleen nog enkele contouren te onderscheiden. De steen vertoont aan de bovenzijde een grote verdiepte cirkel met rand, waarbinnen zich het wapen bevindt. Hieronder is de inscriptie in kapitalen gegraveerd, die het gehele vlak beslaat. Enkele data zijn niet ingevuld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 295
Smits (68)
BEGRAEFNI(S)
LAMBERT JANSEN VAN RIETHOVEN,
IS GESTORVEN DEN 19 APRIEL 1659;
ENDE
CLAESKEN,
SIJN HUYSVROU,
STERFT DEN 31 DECEMBER 1653;
ENDE
JAN,
SYNEN SONE, STERF DEN 17 SEPTEMBER 1637;
ENDE
ANNA VAN RIETHOVEN
IS GESTORVEN . . .
ENDE
MARYA VAN SUSTEREN,
SIN HUYSVROU;
JOHANIS VAN RIETHOVEN
IS GESTORVEN DEN 2 SEPTEMBER 16 . . .Grootte van den grafsteen: 0,90 bij 2,02 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 76
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

105. Lambert Jansen van Riethoven, 1659
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 295
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 76

n: vermelding in een voetnoot