afb. Kris Roderburg, 2008

103. Matheis Brull, 1667

steensoort: maaskalksteen
maten: 145 x 287 cm
locatie: schip

De zerk is erg afgesleten. In de bovenhelft zien we, als boven een tafel, het wapen dat is weergegeven onder een guirlande. Deze guirlande is opgehangen aan drie ringen, waarbij de uiteinden links en rechts bestaan uit een neervallende doek. In het midden van de doorzakkende gedeelten is, op een tekening van de zerk uit circa 1900, een ronde vrucht weergegeven omgeven door klaverblaadjes. Een zelfde versiering hangt vanaf de middelste ring. Een nog oudere tekening beeldt in plaats van vruchten rozetten af. De onderhelft toont onder de als tafel voorgestelde bovenrand een inscriptieplaat, die links en rechts wordt omgeven door twee grote voluten in de vorm van bloemguirlandes. Van de onderste lus van de voluten hangt een lint dat door drie ringen onderaan de rand loopt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 287
Smits (67)
BEGRAFFENIS
MATHEIS BRULL;
MARIA WALTERS,
WEDEVROU VAN MATHEIS BRULL,
STERFT DEN 4 JUNI 1641;
ENDE DE HEER
MATHEIS BRULL,
SCHEPEN EN RAEDT DESER STADT,
STERFT DEN 16 OCTOBER ANNO 1667;
ENDE JUFFROUW
MARIA JAPIN,
SIJNE HUYSVROUWE,
GESTORVEN DEN 5 MAY 1685.Afmeting van den grafsteen: 1,45 bij 2,98 Meter.
Om het inschrift, dat beneden het hierboven afgedrukte wapenschild staat, loopt een eenvoudige renaissance-lijst in XVII eeuwschen stijl.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 75
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

103. Matheis Brull, 1667
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 287
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 75

n: vermelding in een voetnoot