afb. Kris Roderburg, 2008

101. Gielis Michiels van den Dungen, 1613

steensoort: maaskalksteen
maten: 103 x 204 cm
locatie: schip

De in redelijke staat bewaarde zerk vertoont slechts een tekstband met omgeslagen hoeken. De laatste regel van de inscriptie, die geheel in kapitalen is gesteld, bevindt zich op het middenveld bovenaan. De rest van het veld is leeg gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 283
Smits (66)
MEMORIA VENERABILIS VIRI, DOMINI
EGIDII MICHAELIS A DUNGEN,
BENEFICIATI HUJUS ECCLESIAE ET
RECTORIS ALTARIS SANCTAE ANNAE,
QUI ANNOS NATUS 85, PIE MORITUR IN CHRISTO
8 MAJI AN(N)O 1613.Grootte der zerk: 1,05 bij 2,05 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 74
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

101. Gielis Michiels van den Dungen, 1613
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 283
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 74

n: vermelding in een voetnoot