afb. Kris Roderburg, 2008

99. Cornelia Willems van Middelaer, 1613

steensoort: maaskalksteen
maten: 87 x 205 cm
locatie: schip

Er loopt een breuk dwars over het bovengedeelte. De zerk heeft een tekstband met omgeslagen hoeken. Het grootste gedeelte van de linkerband is leeg gebleven. In het midden is een ruitschild gegraveerd, dat met een lint aan een haak hangt. Het wapen zelf is in relif weergegeven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 279
Smits (65)
BEGRAEFFENISSE
VAN
CORNELIA DOCHTER WILHEMS VAN MIDDELAER,
STERF ANNO 1613, DEN 31 AUGUSTI.Afmetingen van de zerk: 0,90 bij 2,05 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 74
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

99. Cornelia Willems van Middelaer, 1613
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 279
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 74

n: vermelding in een voetnoot