afb. Kris Roderburg, 2008

43. Jan Darkennes, 1572

steensoort: maaskalksteen
maten: 113 x 226 cm
locatie: schip

De zerk is ten zeerste afgesleten. Van de hoekvierpassen zijn alleen nog de contouren van de vierpas rechtsboven te onderscheiden. Ook van het wapen zijn nog slechts de contouren van de voorstelling te onderscheiden. Verder vertoont de zerk rechtsboven enkele grote barsten en zijn de linkerbovenhoek en een rand rechtsboven later opgevuld met ander materiaal. De zerk heeft verdiepte randen waarin de oorspronkelijke inscriptie met letters in relif was aangebracht. De letters van het vervolg van de inscriptie middenboven waren eveneens in relif. De letters van de inscriptie middenonder zijn gegraveerd. De hoeken van de tekstband waren vroeger voorzien van hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen in relif. In het midden van de zerk zien we een verdiepte cirkel met dubbele rand, waarbinnen nog vaag de contouren zijn te onderscheiden van twee staande naakte putti die een wapenschild vasthouden. De binnenzijde van de cirkel lijkt opgevuld te zijn geweest met een bladachtige rand, terwijl de binnenrand van de cirkel zelf een versiering in een soort bandwerk laat zien.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 115
Smits (64)
HIER LEET BEGRAVEN JAN [D]AARKEN(N)ES,
[LOEDS]MEESTER, STERF ANNO XV . . .
ENDE KATERINA, HENDER BEYDER DOCH(ER), STERF ANNO XVLII DEN ... MEY.
EN JAN DERKINNES, LOEDSMEEST(ER), STERF ANNO 1572, 24 JULY;
EN METKEN DERKENNIS, HEN DOCHTER(ER), STERF ANNO 1598, 28 JANUARY.Afmeting van den grafsteen: 1,13 bij 2,25 Meter. Vergelijk: Dr. C.F.X. Smits, De Kathedraal van 's Hertogenbosch, blz. 84, 98, 107, 108, enz. en grafsteen no. 37 (bl. 46) in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 73
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

43. Jan Darkennes, 1572
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 115
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 73

n: vermelding in een voetnoot