afb. Kris Roderburg, 2008

46. Floris de Cort, 1624

steensoort: grijze steen
maten: 80 x 187 cm
locatie: schip

De zerk vertoont slechts een achtregelige inscriptie in opvallend grote, diep gegraveerde kapitalen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 123
Smits (63.B)
SEPULTURA
VENERABILIS P(ATRIS?) F(AMILIAS?)
FLORENTII CURTII,
PRIORIS CONVENTUUM
CORONAE SANCTAE MARIAE
ET
DONCKAE,
IN ET EXTRA HEUSDEN,
QUI OBIIT 7a NOVEMBRIS ANNO 1624.De afmeting van grafsteen A bedraagt 0,78 bij 1,71 Meter; van B 0,80 bij 1,85 Meter.
In het midden van de sub A afgebeelde grafzerk bevinden zich een kelk en eene hostie, die wij reeds bij vele voorgaande monumenten aanmerkten als kenteekenen van de priesterlijke waardigheid.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 72
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

46. Floris de Cort, 1624
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 123
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 72

n: vermelding in een voetnoot