afb. Kris Roderburg, 2008

49. Eymbert Luedincx, 1584

steensoort: grijsachtige maaskalksteen
maten: 79 x 172 cm
locatie: schip

De zerk heeft een tekstband met omgeslagen hoeken. In het midden is een cirkel met rand aangebracht met daarin een kelk met hostie. De zerk mist in het midden van de rechterzijde een stuk met een deel van het randschrift.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 49
Smits (63.A)
SEPULCHRUM VENERABILIS DOMINI
EYMBERTI LUYCX,
RECTORI(S) HUJUS ALTARIS,
QUI OBIIT ANNO 1584, SECUNDA MAJI.De afmeting van grafsteen A bedraagt 0,78 bij 1,71 Meter; van B 0,80 bij 1,85 Meter.
In het midden van de sub A afgebeelde grafzerk bevinden zich een kelk en eene hostie, die wij reeds bij vele voorgaande monumenten aanmerkten als kenteekenen van de priesterlijke waardigheid.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 72
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

49. Eymbert Luedincx, 1584
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 131
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 72

n: vermelding in een voetnoot