afb. Kris Roderburg, 2008

90. Thomas van Turnhout, 1608

steensoort: maaskalksteen
maten: 100 x 178 cm
locatie: schip

De zerk met een breuklijn in het midden is in redelijke staat bewaard gebleven; slechts het wapen is enigszins vervaagd.
Het grootste gedeelte van de zerk wordt ingenomen door een inscriptieplaat met daarin de inscriptie in fraai gegraveerde kapitalen. De randen van de inscriptieplaat worden in het midden van de buitenzijden versierd door een gegraveerd boogje. Midden boven de plaat zien we een verdiepte cirkel met daarin in relif het wapenschild met aan de zijkanten afhangende linten, voorzien van flossen en uitgaande van een dubbele knop tegen de bovenrand van de cirkel.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 257
Smits (62.B)
BEGRAEFNIS
THOMAS VAN TURNHOUT,
STERF 28 APRILIS 1608;
CATARINA, SIJN HUYSVROU, 14 MEY 1597;
JAN VAN TURNHOUT, KERCKMEESTER DESER KERKE, HUN SONE,
STERF 12 AUGUSTI 1613;
JOSINA, SIJN HUYSVROU; ENDE JAN VAN TURNHOUT, HUN SONE;
ENDE LAMBERTKEN, SIJN HUYSVROU,
STERF DEN 9 JUNIUS 1626.Afmeting van den grafsteen: A: 0,80 bij 1,31 Meter; B: 1 bij 1,76 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 71
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

90. Thomas van Turnhout, 1608
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 257
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 71

n: vermelding in een voetnoot