afb. Kris Roderburg, 2008

45. Anthonis Henrick van Roy, 1625

steensoort: maaskalksteen
maten: 80 x 130 cm
locatie: schip

De zerk heeft een tekstband met omgeslagen hoeken. In het midden zien we een verdiepte cirkel omgeven door een rand met daarin in relif het wapenschild dat met een lint is opgehangen aan de rand
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 121
Smits (62.A)
BEGRAFNIS
ANTONI HENRICX VAN ROY,
STERF DEN 18 MEY 1625; ENDE
HEYLKEN HENRICX VAN BERLECOM, SIJN HUYSVROU,
STERF 1637, DEN 2 NOVEMBER.Afmeting van den grafsteen: A: 0,80 bij 1,31 Meter; B: 1 bij 1,76 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 71
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

45. Anthonis Henrick van Roy, 1625
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 121
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 71

n: vermelding in een voetnoot