44. Bartholomeus Brants, 1580

steensoort: maaskalksteen
maten: 75 x 145 cm
locatie: schip

De zerk is praktisch geheel afgesleten; slechts enkele zeer vage letters lijken te kunnen worden onderscheiden. De kelk met hostie en de cirkel eromheen zijn volledig verdwenen.
Het gaat om een zerk met een tekstband met omgeslagen hoeken en in het middenveld vroeger een verdiepte cirkel met kelk en hostie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 119
Smits (61.B)
HIC JACET SEPULTUS
VENERABILIS DOMINUS
BARTHOLOMEUS BRANS,
RECTOR HUJUS ALTARIS,
QUI OBIIT ANNO 1580, DIE 8 DECEMBRIS.Afmeting van den grafsteen: 0,75 bij 1,45 Meter.
In het midden van dezen grafsteen staat werderom een kelk met hostie afgebeeld, zooals wij onder no. 60 (bl. 69) vermeldden. Wat de uitdrukking van „rector” of „beneficiatus hujus altaris” betreft, zij hier o.a. verwezen naar no. 18 (bl. 26) van dit boek.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 70
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

44. Bartholomeus Brants, 1580
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 119
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 70

n: vermelding in een voetnoot