afb. Kris Roderburg, 2008

40. Anthonis Wouters van Heeswijk, 1611

steensoort: maaskalksteen
maten: 74 x 152 cm
locatie: schip

De zerk toont een tekstband die op de hoeken is voorgesteld als zijnde omgeslagen. De inscriptie is in gegraveerde letters. In het midden zien we het wapenschild dat met een lint is opgehangen aan een haak. Lint, haak en de randen van het schild zijn gegraveerd; het wapen zelf is in relif.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 109
Smits (61.A)
MONUMENTUM VENERABILIS VIRI, DOMINI
ANTHONII GUALTERI AB HEESWIJCK,
H(UJUS) ECCLESIAE CANONICI,
QUI OBIIT 8 AUG(USTI) 1611.Afmeting van den grafsteen: 0,74 bij 1,51 Meter.
Deze eenvoudige zerk heeft alleen tot sieraad het hierboven afgedrukte wapenschild.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 70
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

40. Anthonis Wouters van Heeswijk, 1611
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 109
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 70

n: vermelding in een voetnoot